LOGO VE MARKA KULLANIMI

Bİİ Belgelendirme logo ve marka kullanım şartlarını usul ve esasları başvuru sözleşmelerinde belirtir ve bu şartları onaylayan adaylar başvuru sözleşmesini imzalayarak sorumlulukları kabul ettiklerini belirtir.

Logo ve Marka kullanımına ilişkin hususlar aşağıda maddelerde belirtilmiştir.

Belgelendirilen personelin veya ilişkili olduğu kuruluşun tüm reklam çalışmalarında ve iş raporlarında kullanılabilir.

Bİİ Belgelendirme hakkında kötüleme, karalama gibi çalışmalarda logo ve marka kullanılamaz.

Logo ve marka, ilgili belge kapsamındaki faaliyet alanları dışında kullanılamaz.

Logo ve marka, reklam tanıtım amaçlı kullanımlarda sayfa yapısına uygun olarak okunabilirliği bozulmayacak şekilde boyutu orantılı olarak değiştirilebilir.

Logo ve marka, başka bir logonun parçası, tanıtım ögesi vb. olarak kullanılamaz.

Belgeli personelin belgesinin askıya alınması ve iptali gibi durumlarda personel ve ilişkili kuruluşun logo ve marka kullanımı durdurulmalıdır.

TÜRKAK logosunu kullanırken Türk Akreditasyon Kurumu’nun Dokümanları çerçevesinde kullanır. 

MYK logosunu kullanırken Mesleki Yeterlilik Kurumu Dokümanları çerçevesinde kullanır.

Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşun, burada belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

Bİİ Belgelendirme logo ve marka kullanımı konusunda verdiği izni tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Bİİ Belgelendirme bu ilkelere uymayan, Bİİ Belgelendirmenin haklarını çiğneyen veya diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.

BELGE KULLANIMI

Bİİ Belgelendirme belge kullanım şartlarını usul ve esasları başvuru sözleşmelerinde belirtir ve bu şartları onaylayan adaylar başvuru sözleşmesini imzalayarak sorumlulukları kabul ettiklerini belirtir.

Belge kullanımına ilişkin hususlar aşağıda maddelerde belirtilmiştir.

Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz ve belgeyi yanıltıcı şekilde kullanamaz.

Belgelendirilmiş kişi belgeyi başkasına devredemez, kullandıramaz.

Belge sahibi aday, belgesini aldığı ilgili yeterlilik faaliyet alanları dışında belgesini kullanamaz.

Belge, Bİİ Belgelendirmenin mülkiyetinde olup ilgili ulusal yeterliliklere, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.

Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması durumlarında belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için Bİİ Belgelendirmeye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde Bİİ Belgelendirme tarafından ilan edilebilir.

Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, dilekçe ile Bİİ Belgelendirmeye bildirmelidir.

Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve elektronik ortamda kullanılabilir.

Belgenin iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından 15 gün içerisinde Bİİ Belgelendirmeye teslim edilmelidir.