Bİİ Belgelendirme, merkezi ANKARA olmak üzere 2019 yılı sonunda personel belgelendirme hizmeti vermek üzere kurulmuş, dürüst, bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur. Bİİ Yazılım ve Belgelendirme A. Ş. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız. 

TÜRKAK web sitesine ulaşmak için tıklayınız. 

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme, 19/11/2020 tarihinde AB-0358-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 22/01/2021 tarihinde YB-0268 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

Akreditasyon Sertifikası için tıklayınız.

Bİİ Belgelendirme, Personel Belgelendirme Kuruluşu kimliğiyle TS EN ISO/IEC 17024 standardını esas alarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarına, yeterliliklerine ve rehberlerine göre başvuruda bulunan kişi ve kuruluşlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlemek üzere kalite yönetim sistemi kurmuştur.

Bİİ Belgelendirme kalite yönetim sistemi, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak olan kişilerin ilgili alandaki yetkinliklerinin, üçüncü taraf olarak tutarlı, tarafsız, yetkin, adil ve güvenilir bir şekilde değerlendirilerek belgelendirilmesini mümkün kılacak şekilde tasarlanmış, uygulamaya alınmış ve devamlılığı sağlamak üzere sürekli iyileştirilmektedir.

Bİİ Belgelendirme, mesleki konularda, idari işlemlerin en kısa zamanda ve hatasız şekilde yürütülmesi için son teknoloji donanım ve yazılımlarla personelini desteklerken, personelinin en güncel bilgiler ile donatılmış olmasını sağlamak amacı ile de ofis içi gelişim konularında sürekli eğitimler düzenlemektedir.

Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili meydana gelen tüm değişiklikler Bİİ Belgelendirme üst yönetimi ve personeli tarafından yakından takip edilmektedir. Bu değişiklikler nedeniyle yapılması gereken revizyonlar, en kısa sürede kalite yönetim sistemine yansıtılır ve böylelikle müşterilerin en iyi ve en yeni hizmetten yararlandırılması sağlanmaktadır.

Bkz. "Bİİ Belgelendirme Organizasyon Şeması"