ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

Görev almakta olduğum Bİİ YAZILIM VE BELGELENDİRME Üst Yönetiminde;

Bİİ YAZILIM VE BELGELENDİRME’ nin tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı objektif, adil, tarafsız ve dürüst davranacağımı,

Bİİ YAZILIM VE BELGELENDİRME firmasından belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasına müdahil olmayacağımı,

Bİİ YAZILIM VE BELGELENDİRME yönetimi olarak, Genel Müdür, belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çatışması olması durumunda olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,

Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,

Yönetici olarak aynı zamanda işveren olduğum, çalışanlarımızın objektif, adil ve tarafsız gerçekleşecek sınavlar ile belgelendirilmesinin, en fazla kârının nitelikli, kalifiye elemana sahip olma açısından işveren olarak bana da hizmet edeceği kendi iş menfaatlerim açısından da tarafsızlığımı korumamın doğru ve kararlı bir tavrım olacağını,

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ve Bİİ YAZILIM VE BELGELENDİRME Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,

Uluslararası standardın şartlarına uygun olarak yönetim sisteminin oluşturulmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlayacağımı,

Bİİ Belgelendirme politikalarını destekleyeceğimi

 

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sinan ŞAHİN 

Genel Müdür

Üst Yönetim Taahhütname' sinin ıslak imzalı haline ulaşmak için   tıklayınız