Bİİ Belgelendirme, politika ve prosedürleri doğrultusunda; tüm itiraz ve şikayetleri yapıcı, tarafsız ve vakitli bir şekilde ele alır!

Bİİ Belgelendirme; itiraz ve şikayetin alınması, değerlendirilmesi ve karar verilmesine ilişkin hususları İtiraz ve Şikayet Prosedüründe dokümante etmiştir.

İtiraz ve Şikayet Formuna ulaşmak için tıklayınız.

İtiraz ve Şikayet Prosedürüne ulaşmak için tıklayınız.