Doğrudan Hibe Programı Nedir?

Belgelendirme için Doğrudan Hibe-II kapsamında sınavlarda başarılı olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişilerin sınav ücretleri Doğrudan Hibe desteğinden karşılanacaktır. Kuruluşumuz için belirlenen maksimum kota miktarı Eylül ayı için 20.000 Avro olarak kurum tarafından belirlenmiştir.Bu hibe tutarının kullanım koşulları aşağıda yer almaktadır.


Bu programdan kimler yararlanabilmektedir?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamındaki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu dahilinde teşvik uygulanabilecek Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler sınıfında yer alan meslekler haricindeki meslekler Doğrudan Hibe-II programından faydalanabilecektir. Kuruluşumuz yetki kapsamı dahilinde AB hibesinden yararlanarak belge sahibi olabileceğiniz meslekler şunlardır.

  • Servis Aracı Şoförü Seviye 3
  • Motosikletli Kurye Seviye 3
  • Kamyon Şoförü Seviye 3
  • Taksi Şoförü Seviye 3

Kuruluşumuz yetki kapsamında bulunan elektrik meslekleri AB Hibesi programından faydalanamaktadır. (Eletrik meslekleri İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden yararlanabilmektedir.)

AB Hibe programı kapsamında kota uygulaması bulunduğundan kuruluşumuz her ay alınan başvuruları kotalar dahilinde değerlendirecektir.

Belge almak için nasıl başvuru yapabilirim?

Belge sahibi olabilmek için bizimle iletişime geçebilir ya da yukarıdaki Başvur butonuna tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz. Kuruluşumuz ön başvuruları kotalar dahilinde değerlendirerek sınav planlaması yapmaktadır.

İletişim adreslerimiz için lütfen tıklayınız.

Kota uygulaması nasıl işlemektedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu AB Doğrudan Hibe Desteği-II kapsamında kuruluşlar için her ay maksimum kota belirlemektedir. Kuruluşumuz her ay kurumun belirlediği kotalar dahilinde sınav planlaması yapmaktadır. İlk yapılan başvurular incelendikten sonra sıraya alınmaktadır. Kotadan yararlanabilmek için adaylarımız hemen başvuru yapmaları tavsiye edilmektedir.

Başvuru yaptım, sınava ne zaman gireceğim?

Yukarıda belirtildiği üzere sınav planlaması kotalar üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yaptıktan sonra planlama ekibimiz sizinle iletişime geçip bilgi verecektir.

Ücret iadesi nedir, ücret iadeleri ne zaman yapılmaktadır?

Belge sahibi olan adaylar ücret tarifesinde belirtilen hususlara göre sınava girebilmek için sınav ücreti yatırmaktadır. Kuruluşumuzun yaptığı sınavlara girip başarılı olan adaylarımız belge sahibi olduktan sonra takip eden sonraki ayda ücret iadeleri yapılmaktadır.

Ab Hibesi kapsamında sadece sınav ücretleri karşılanmaktadır. Aday sınava girip başarılı olduktan sonra belge basım bedelini kendisi ödemek durumundadır. Belge basım bedelleri fon tarafından karşılanamamaktadır.

Başvuru için hangi evraklar istenmektedir?

Başvuru evrakları sınava gireceğiniz mesleğe göre değiştirmektedir. Hangi evrakların istendiğini öğrenmek için bizimle iletişime geçebilir ya da üst menüden Sınav ve Belgelendirme seçeneği altındaki menüde ilgili mesleğe tıklayarak formlara ulaşabilirsiniz.

Belge ücreti nedir, nereye ve ne zaman yatırılmalıdır?

Belge ücreti; aday sınava girip başarılı olduktan sonra kart ve belgenin basımı için YBK tarafından ya da adayın kendisi tarafından kuruma yatırılan ücrettir. Kuruluşumuz yetkisi kapsamındaki meslekler için 2021 yılında belirlenen belge basım ücreti 200 TLdır. Bu ücret aday sınava girip başarılı olduğunda ödenmelidir. Aksi halde ücret iadesi talebi yapılamaz ve belge adaya gönderilmez.

İkinci belge veya belge yenilemelerde AB Hibesi desteğinden faydalanabilir miyim?

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve kurumumuz arasında yapılan AB Doğrudan Hibe Desteği-II protokolü kapsamında ikinci belge ve belge yenileme ücretleri bu fon ile karşılanamamaktadır.

Toplu başvuru(tek nokta) nasıl yapılır, kimle yapabilir?

Teknokta başvurusu ilgili yönetmelikte tarif edilen üçüncü şahısların yaptığı başvurulardır. Başvurulan aday sayısı 10 veya daha fazlası olmak kaydıyla teknokta başvurusu kapsamında firmalar ya da kamu kurumu niteliğindeki oda, sendika vb. taraflar ile bunların oluşturduğu federeasyon, birlik vb. toplu başvuru yapabilmektedir. Teknokta kapsamında ücret iadesi kurumumuz tarafından başvuruyu yapan üçüncü şahısa iade edilmektedir. Teknokta başvuruları kapsamında ücret iadesi yalnızca başarılı olan adaylar için yapılmaktadır. (Her adayın 3 adet sınava giriş hakkı bulunmaktadır.)